V letu 2018 vpis ni predviden.

Pogoji za vpis:

  • vsaj 10 vpisanih študentov (s pričetkom predvanj se počaka, dokler ni dovolj vpisanih)
  • opravljeno vsaj eno leto osebne izkušnje v eni izmed psihodinamskih psihoterapevtskih skupin
  • zaključena univerzitetna izobrazba (VII. stopnja oz. 2. stopnja po Bolonjskem sistemu)
  • opravljen uvodni razgovor z vodjo študija

 

Pridružujemo si pravico do morebitnih naknadnih sprememb z namenom izboljšanja ponudbe!