Predmetnik študija psihodinamskega psihoterapevtskega pristopa

 I. letnik

 

NAZIV PREDMETA URE  
Psihoanalitična teorija I 25 PR
Psihoanalitična teorija II 25 PR
Psihoanalitična teorija 10 SE
Psihodinamska psihoterapija 25 PR
Psihodinamska psihoterapija 5 SE
Psihoterapevtski proces in psihoterapevtski odnos 25 PR
Psihoterapevtski proces in psihoterapevtski odnos 5 SE
Študijski dnevi na Rogli 25 PR
Poročila št. dnevi 5 SE
Psihodinamske psihoterapevtske tehnike 25 PR
Psihodinamske psihoterapevtske tehnike 5 SE

 

Skupaj: 180 kontaktnih ur (150 ur predavanj-PR in 30 ur seminarjev in vaj -SE).

 

II. letnik

 

NAZIV PREDMETA URE  
Psihopatologija in psihodinamika I 25 PR
Psihopatologija in psihodinamika II 25 PR
Psihopatologija in psihodinamika 10 SE
Sistemski faktorji v psihoterapiji 25 SE
Sistemski faktorji v psihoterapiji 5 SE
Študijski dnevi na Rogli 25 PR
Poročila št. dnevi 5 SE
Rzlične vsebine 25 PR
Različne vsebine 5 SE
Telo in njegovi nivoji 25 PR
Telo in njegovi nivoji 5 SE

 

Skupaj: 180 kontaktnih ur (150 ur predavanj-PR in 30 ur seminarjev in vaj -SE).

 

III. letnik

 

NAZIV PREDMETA URE  
Telesna psihoterapija 25 PR
Telesna psihoterapija 15 SE
Gibalno plesna psihoterapija 25 PR
Gibalno plesna psihoterapija 15 SE
Transpersonalna teorija in transpersonalna pst. 25 PR
Transpersonalna teorija in transpersonalna pst. 5 SE
Skupinska dinamika in skupinska psihoterapija 25 PR
Skupinska dinamika in skupinska psihoterapija 5 SE
Uvod v strukturnodinamsko teorijo 25 PR
Uvod v strukturnodinamsko teorijo 5 SE
Telo v psihoterapiji 25 PR
Telo v psihoterapiji 5 SE

 

Skupaj: 200 kontaktnih ur (150 ur predavanj-PR in 50 ur seminarjev in vaj).

 

 IV. letnik

 

NAZIV PREDMETA URE  
Strukturno dinamska psihologija I 25 PR
Strukturno dinamska psihologija II 25 PR
Strukturno dinamska psihologija 15 SE
Spiritualnost in duša 25 PR
Spiritualnost in duša 15 SE
Etika v psihoterapiji 25 PR
Tehnike 25 PR
Tehnike 10 SE
Pričetki psihoterapevtske prakse 25 PR
Pričetki psihoterapevtske prakse 10 SE

 

Skupaj: 200 kontaktnih ur (150 ur predavanj -PR in 50 ur seminarjev in vaj- SE).

 

 

Poleg 100 % udeležbe predavanj in seminarjev morajo študentje opraviti še:

 

  • izpite iz vseh predmetov
  • 1 seminar na študijsko leto
  • diplomski izpit na koncu

 

  • 150 ur individualne učne psihoterapije
  • 3 letni proces skupinske učne psihoterapije
  • 3 letni proces asistence v psihoterapevtski skupini (samo za pridobitev licence za skupinskega pst.)
  • 150 ur supervidirane prakse

 

Zaradi izboljšanja kvalitete študija si pridružujemo pravice do sprememb!