lan

LAN PEČJAK, vodja študija

univ.dipl.soc.del., psihodinamski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor (evropska diploma iz psihoterapije in diploma Evropskega združenja za psihoanalitične psihoterapije)

Lan Pečjak je diplomiral na Fakulteti za socialno delo. Med študijem se je vključil v psihoterapevtsko skupinsko osebno izkušnjo v okviru prve slovenske skupine iz globinsko psihološke telesne psihoterapije ter kasneje nadaljeval usposabljanje in izobraževanje v psihodinamski psihoterapiji v okviru mednarodnega pilotskega projekta za izobraževanje psihodinamskih in telesnih psihoterapevtov v Marezigah. Lan je v letu 2006 bil del ekipe pri ustanavljanju Slovenskega inštituta za psihoterapijo in tudi njegov direktor do leta 2012 (sedanja Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU). Je soustanovitelj Centra za osebnostno rast in psihoterapijo, vodja šole za psihodinamsko psihoterapijo in soustanovitelj ter direktor Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo. Lan ima več kot petnajst let izkušenj pri psihoterapevtskem delu s posamezniki, pari in še posebej s skupinami.

IMG_1971

INGO KLIMKUS, dipl.pol.,dipl.psih., psihodinamski psihoterapevt, supervizor, učitelj

Ingo Klimkus je diplomirani politolog in psiholog, predvsem pa je psihodinamski psihoterapet, supervizor in učitelj. V svoji praksi v Berlinu že vrsto let dela s posamezniki in skupinami. Leta 1997 je še z nekaterimi nemškimi in nizozemskimi terapevti, začel s svojo prvo slovensko terapevtsko skupino ter uspešno izobrazil prvi dve generaciji slovenskih psihodinamskih psihoterapevtov. Leta 2010 je v okviru SKZP prejel zlato plaketo za dosežke in doprinos na področju razvoja psihoterapije v Sloveniji. Od leta 2008 predava v okviru psihodinamskega in psihoanalitičnega študija tudi v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za psihoterapijo, ki je povezan z Univerzo Sigmunda Freuda na Dunaju. Praktično delo s telesom je v njegovi psihoterapiji združeno z globinsko psihološkim psihoterapevtskim pristopom, ki vključuje  znanje moderne razvojne analitične psihologije, teorijo objektnih odnosov in self psihologije  ter številne druge prakse v katerih se izobražuje že vrsto let.

mag. ANA KOCJANČIČ, uni. dipl. soc. del., psihodinamska psihoterapevtka

Ana Kocjančič je po Fakulteti za socialno delo nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede, kjer si je pridobila znanstveni magisterij iz sociologije. Za tem se je vključila v dolgoletni študij psihodinamske psihoterapije, začenši s propedevtiko na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. V času študija je mnogo let delovala kot ustanoviteljica in vodja razvoja mednarodnega preventivnega programa za mlade, MEPI, ki danes deluje v številnih šolah in nevladnih organizacijah po Sloveniji. V tem času je vodila številne dvodnevne izobraževalne delavnice za učitelje, mentorje programa. V psihoterapiji deluje z zasebno prakso. Dela tako s posamezniki kot s skupinami. Vodi tudi delavnice za osebnostno rast skozi terapevtsko pisanje, ob uporabi poezije, besedil, vodene imaginacije in drugih tehnik. Redno se udeležuje supervizij, izpopolnjuje pa skozi nacionalna in mednarodna strokovna izobraževanja. Njeno ključno raziskovalno področje je celostno obravnavanje človeka. Zato znotraj svojega dela vključuje raznovrstne tehnike in metode, takšne, ki upoštevajo posameznika v vseh njegovih dimenzijah: v telesni, psihični, socialni in duhovni.

jana_rijavec

JANA RIJAVEC, univ. dipl. psih. in psihoterapevtka integrativne in gestalt terapije (evropska diploma iz psihoterapije)

Jana Rijavec je svojo psihoterapevtsko izobrazbo zaključila v okviru Evropske akademije za psihosocialno zdravje – Inštitut Fritza Perlsa iz Düsseldorfa (dr. Hilarion Petzold).

Po končanem izobraževanju se je dodatno izpopolnjevala pri učnem terapevtu in supervizorju Blažu Topolovcu (integrativni gestalt terapevt, Dunaj), pri dr. Petru Heinlu (družinski terapevt, London) in dr. Petru Bolenu (telesni terapevt, Dunaj). Ima dolgoletne izkušnje na področju individualne in skupinske psihoterapije. Aktivno sodeluje pri izobraževanju študentov psihoterapije različnih šol (predavanja, izkustvene skupine). Vodi seminarje in intenzivne delavnice za kliente in psihoterapevte.

Leonida-Kobal-izrez-10x15

Dr. LEONIDA KOBAL, univ. dipl. psihologinja in psihoterapevtka

Leonida Kobal je psihologinja in psihoterapevtka. Je doktorica znanosti iz področja klinične psihologije. V psihoterapevtsko delo integrira sistemsko družinsko in partnersko terapijo, sodobno analitsko terapijo, razvojne teorije, geštalt, NLP, kognitivne tehnike, hipnoterapijo, EMDR in meditativno prakso. V privatni praksi dela psihoterapevtsko s posamezniki, pari, družinami in skupinami.  Predava na psihoterapevtskih inštitutih v Sloveniji in na Hrvaškem ter v okviru Univerze Sigmunda Freuda iz Dunaja. Izobražuje edukante iz sistemske, psihoanalitske in integrativne terapije,  predava skupinsko dinamiko, psihologijo in razvojno psihologijo za psihoterapevte. Vodi delavnice osebnostne rasti za posameznike in organizacije. Raziskuje na področju psihoterapije in je avtorica znanstvenih, strokovnih člankov in delov monografij.  Njeno temeljno raziskovanje je, kaj v psihoterapiji deluje in kako povečati njeno učinkovitost.

fbt

Doc. dr. LEA ŠUGMAN BOHINC

Psihoterapija Maja Bertok Koper_cb

MAJA BERTOK, psihodinamska psihoterapevtka, bakkalaurea psihoterapevtske znanosti

MARTINA MIHIĆ, dipl. fizioterapevtka in psihodinamska psihoterapevtka

Martino Mihić odlikujejo široka strokovna znanja in edinstvena zmožnost kombiniranja različnih terapij, ki so tako popolnoma prilagojene posamezniku in njegovim težavam. Že več kot desetletje je zaposlena v svoji zasebni praksi – manualne terapije in fizioterapije Sentoria. Od nekdaj jo zanima celostni pogled na človeka, zato je že v času študija svoje znanje nadgrajevala s številnimi tečaji kot npr.  Bownova terpija, Kraniosakralna terapija, Fascialna integracija, itd. Globlje razumevanje delovanja človeka na večjih nivojih je pridobila z lastno osebnostno izkušnjo prihodinamske in relacijske psihoterapije, ter z izobraževanjem s psihodinamske psihoterapije. Posebej jo zanima področje psihosomatike , kjer lahko široko tegrira znanje fizio in psihoterapije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doc. dr. NINA VODOPIVEC

Nina Vodopivec je kot znanstvena sodelavka zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino. Doktorica znanosti s področja socialne antropologije se kot raziskovalka ukvarja z vprašanji socialnega spomina, antropologije vednosti, antropologije postsocializma in dela, s študiji spolov ter z medkulturno komunikacijo. V letu 2010 je kot Fulbrightova štipendistka predavala na Univerzi Wittenberg, Ohio, ZDA. V ospredju njenih raziskav ter predavanj so vprašanja družbenih izključenosti, procesi družbeno ekonomskih preoblikovanj, predvsem načini, kako družbene spremembe na mikro ravni doživljajo oz. izkušajo posamezniki. Na področju medkulturne komunikacije in globalnega učenja je organizirala številne delavnice in usposabljanja za učence, dijake in učitelje. Bibliografija: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120221120925-24464.html

Romana-Kress-600x789

Dr. ROMANA KRESS, univ. dipl. psih., transpersonalna psihoterapevtka (EUROTAS, EAP)

TANJA MALJEVAC, psihodinamska psihoterapevtka

Tanja Maljevac je psihodinamska psihoterapevtka (ECPP terapevt, SFU diploma). Njeno prvo izobrazbo (krajinska arhitektura) in trenutno delo spenja ljubezen do ljudi in narave ter skrb za soustvarjanje boljšega jutri. Pri svojem delu integrira različne telesno orientirane prakse, tehnike za delo s travmo (EMDR, somatsko doživljanje, fascialna integracija, različne gibalne in plesne prakse, bioenegetics, energetska kineziologija, somatika …), sprostitvene tehnike in tehnike izražanja s kreativnimi mediji. Zaključila je 2. stopnjo EMDR izobraževanja za reprocesiranje travme. Veliko dela s klienti na področju psihosomatike, travme, izgorelosti, upravljanjem s stresom itd. Kot predavateljica dela s podjetji na področju stresa ter promocije zdravja na delovnem mestu, vodi psihološke priprave športnikov, komunikacijske delavnice ter predava o travmi in delu s telesom na različnih konferencah.

cropped-ipp-logo-011.png

URŠKA MARINŠEK, univ.dipl.soc.del.,  psihodinamska psihoterapevtka

 DSC_2838 (1)

BLAŽ ULES, bac. psihoterapevtske znanosti

Blaž Ules je psihoterapevt-psihoanalitik z ECPP certifikatom. V zasebni praksi izvaja individualno psihoanalitično psihoterapijo. Pri svojem terapevtskem delu združuje spoznanja tako klasične psihoanalize kot tudi spoznanja novejših psihoanalitskih šol ter razvojnih teorij. Je asistent pri specialističnem študiju psihoanalize v okviru SIP, kjer izvaja seminarje in predavanja. Opravlja tudi delo terapevta za skupinsko osebno izkušnjo ter je kandidat za supervizorja in učitelja skupinske in individualne osebne izkušnje.

PAROV ANZELC, psihoanalitični in psihodinamski psihoterapevt

Parov Anzelc je certificirani psihoanalitični psihoterapevt Evropske zveze za psihoanalitične psihoterapije in doktorand mednarodnega doktorskega študija psihoterapije na Dunaju.
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz teoretske psihoanalize, podiplomsko specializacijo iz psihoterapije je opravljal na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo iz dveh pristopov: psihoanalize in psihodinamske psihoterapije. Zaključil je dvoletno izobraževanje iz supervizije psihoterapije na Fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Benedik-Emil_foto-750jpg-240x300 2

doc. dr. EMIL BENEDIK

Diploma iz psihologije, magisterij iz psihologije (osebnosti) in doktorat iz klinične psihologije, Oddelek za psihologijo (Univerza v Ljubljani). Specializacija iz klinične psihologije na Medicinski fakulteti (Univerza v Ljubljani). Klinični psiholog in psihoterapevt v Psihiatrični bolnišnici Begunje: individualna in skupinska terapija (psihoanalitična, KVT) psihotičnih, nevrotičnih in mejnih pacientov, psihodiagnostika, timsko delo (konzultant), supervizor, mentor študentom. V zasebni psihoterapevtski ambulanti izvaja psihoanalitično in kognitivno terapijo. Učitelj psihoterapije in psihodiagnostike: SFU Lj, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta UM, Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo. Sodni izvedenec za klinično psihologijo.

zalika lamot

ZALIKA LAMOT, komplementarna fizioterapevtka