Šola psihodinamskega psihoterapevtskega pristopa je organizirana v okviru INŠTITUTA ZA PSIHODINAMSKO PSIHOTERAPIJO, Trg mladinskih delovnih brigad 5, Ljubljana. Predavanja potekajo na lokaciji šole v Ljubljani in delno drugod.

Inštitut je akreditiran s strani ECPP za izobraževanje iz psihoanalitičnih psihoterapevtskih pristopov.

Za vse informacije smo dosegljivi na: info.psihodinamska(at)gmail.com

spletna stran. www.psihodinamska-psihoterapija.org
tel. + 386 (0)51 364 169

Naš cilj je jasen. Stremimo k temu,  da boste kot bodoči psihoterapevti opremljeni s kvalitetnim teoretičnim znanjem in dobrimi praktičnimi izkušnjami. Psihoterapevtsko delo boste tako pričeli opravljati strokovno in na najvišjem možnem začetnem nivoju. Nosimo in zavedamo se realnost našega poklica, in tako vse, kar počnemo v okviru naše šole, služi temu cilju.

Organizacijska ekipa


Lan Pečjak,
univ.dipl.soc.del. – vodja študija in direktor Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo.

Lan je psihodinamski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor. Pridobljena ima certifikata Evropske zveze za psihoterapijo – EAP in Evropske konfederacije psihoanalitičnih pristopov – ECPP.


Urška Marinšek,

univ.dipl.soc.del., specializantka psihodinamske psihoterapije -koordinatorka študija.


Vera Klemenčič,

strokovna sodelavka

Vera je psihodinamska psihoterapevtka. Pridobljena ima certifikata Evropske zveze za psihoterapijo – EAP in Evropske konfederacije psihoanalitičnih psistopov – ECPP.


Ingo Klimkus,

univ.dipl.psih, univ.dipl.polit., strokovni sodelavec

Ingo je psihoterapevt, učni terapevt, supervizor in učitelj. Svojo prakso opravlja v Berlinu  in je ustanovitelj psihodinamske psihoterapije v Sloveniji.


*ECPP – EVROPSKA KONFEDERACIJA PSIHANALITIČNIH PRISTOPOV
*EDP – EVROPSKA DIPLOMA IZ PSIHOTERAPIJE, KI JO PODELJUJE EVROPSKA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO