OBVEŠČAMO VAS, DA JE PRIŠLO DO SPREMEMBE TERMINOV!

ZAČELI BOMO Z UVODNIM PRDSTAVITVENIM SREČANJEM, KI BO SEPTEMBRA 2019. O PODROBNOSTIH VAS ŠE OBVESTIMO.

 

 paula

Vabilo na usposabljanje

 

Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite enkratnega usposabljanja in izobraževanja telesno usmerjenih terapevtskih intervenc na temo psiholoških kriz in stisk v času nosečnosti, pri dojenčkih in malčkih.

 

Več o samih vsebinah izobraževanja in poteku si lahko preberete v nadaljevanju dopisa oz. na spletni strani: http://www.psihodinamska-psihoterapija.org

Vpis je možen do 1.12.2018 oz. do zapolnitve mest.

Izobraževanje je primerno za vse, ki se pri svojem delu srečujete z nosečnicami, dojenčki in malčki. Primerno je predvsem za psihoterapvte/ke, psihologe/inje, pedopsihijatre/inje, dule, babice – porodničarke, itd…

 

Izobraževanje poteka v nemškem jeziku in bo simultano prevajano v slovenščino.

Sestavlja ga 12 vikend srečanj v obdobju od januarja 2019 do oktobra 2020. Izobraževanja potekajo v Ljubljani.

Izobraževalni program je patentiran in priznan s strani nemškega in avstrijskega ministrstva za zdravje.

Cena celotnega izobraževanja je 3.900 eur in ga je možno odplačevati po obrokih.

Število mest je omejeno na 12, zato vas vabimo k čimprejšnjemu odzivu.

Za več informacij sem vam z veseljem na voljo preko maila: lan.pecjak@gmail.comali po telefonu 051 364 169.

 

Lan Pečjak, univ.dipl.soc.del

psihodinamski psihoterapevt, supervizor

 

 

 

Kurikulum

Izobraževanje o virih in telesno usmerjenem spremljanju kriz med nosečnostjo, pri dojenčkih  in malčkih

Ljubljana 2019 – 2020

 

Izobraževalni team:

Dipl.soc.ped.Paula Diederichs
ko- trenerka mag. Eva Pucher   – Urdl

(Obravnavan kurikulum postavlja okvir vsebinskim temam, povratni informaciji in skupinskemu in izkustvenemu delu izobraževanja)

 

 

 

 Spoznavni vikend (2 dni, kratek vikend)

Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00
Vodita Paula Diederichs in mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Spoznavanje

– Spoznavanje udeležencev in izobraževalnega teama
– Pregled vsebine in podrobnosti izobraževanja
– Izkušnje k spoznavanju in programu
– Kaj je na vire in biti (bitje) usmerjena telesna psihoterapija

 

 

 Delavnica I (3,5 dneva, dolg vikend)

 

Časovni razpored: vsak dan od 9.00-13.00 in od 15.00-19.00
v nedeljo od 9.00 – 13.00

Vodita Paula Diederichs in mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Rojstvo in dotik I (dotik pri odraslih)

– Izkušnja lastne nosečnosti in poroda
– Družinska kultura dotika in dotik v kulturi (teorija in praksa)
– Strahovi, odpori in obramba pred dotikom
– Dotik in (koda srčne)  informacije (izkustveno)

– Oblike dotika: invazivni dotik, hranjljiv dotik, opora (izkustveno)
– Dotik in kontakt (teorija in praksa)
– Izkustveno delo

 

 

Delavnica II (2 dni, kratek vikend)

Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00
Vodi Paula Diederichs

Osrednja tema: Materinska podpora

– Materine kompetence
– Sposobnost in pomen materinske podpore
– Materinska podpra v krizni obravnavi
– Izkustveno delo
– Osnovne terapevtske intervencije: osnove opornih tehnik držanja pri dojenčkih, vaje

 

 

Delavnica III (2 dni, kratek vikend)
Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Podpora pri krizni obravnavi

-Očetovska opora
-Očetovska vloga in razumevanje vlog
-Pomen podpore za dojenčka
-Samoopora pri jokajočih dojenčkih
-Podpora pri krizni obravnavi
– Izkustveno delo

 

 

Delavnica IV (2 dni, kratek vikend)
Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi Paula Diederichs

Osrednja tema: slike materinstva in rojevanje

– Slike materinstva in miti
– Vloga matere tekom prvega leta življenja
– Postavljanje mej in antiagresivne vaje
-Preprečevanje nasilja in interveniranje
– Postavljanje problema in osnove dela z malčki: proces osamosvajanja, razvoj avtonomije, dobivanje zob, oddaljevanje od mame, amivalentni konflikti
– Izkustveno delo

 

 

 Delavnica V (2 dni, kratek vikend)

Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Navezanost
– Raziskave navezanosti
– Teorije navezanosti
– Tipi navezanosti
– Lastne izkužnje navezanosti
Delavnica VI (2 dni, kratek vikend)

Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi Paula Diederichs

Osrednja tema: raziskave o dojenčkih

– Moderne raziskave dojenčkov in razvojna psihologija
– Interakcija med materjo in otrokom ter motnje v interakciji
– Načela in intervencijske metode pri delu z materjo in očetom
– Sistemski vidiki dela z dojenčki in malčki
– Otrok kot nosilec simptoma
– Izkustveno delo

delavnica VII (2 dni, kratek vikend)
Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Diagnostika in intervencije I

– Specialna diagnostika dojenčkov: telesna drža, oči, koža glave, mišičje, itd.
– Energetska diagnostika
– Diagnostika interakcije med materjo in otrokom
– Sindrom jokajočih dojenčkov
– Izdaja vprašalnikov
– Supervizija

Delavnica VIII (2 dni, kratek vikend)
Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

 

Vodi Paula Diederichs

Osrednja tema: Kontaktni proces in krizne intervencije

– Energetski model W. Reicha
– Orgonski koncept kontakta in njegova uporaba
– ”Uglaševanje” in ”čustveni odmev”
– Kaj je kriza
– Kratko, srednje in dolgoročni modeli intervencije (krizno interveniranje in na vire usmerjeno obravnavanje krize)
– Izkustveno delo

Delavnica IX (dva dni, kratek vikend)
Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi  mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Diagnostika in intervencije II

– Motnje opore in navezanosti nanašujoč se na lasno biografijo
– Razgovor in vrednotenje vprašalnikov
– Poporodno nihanje razpoloženja
– Poporodna depresija v obravnavanju krize
– Supervizija in primeri iz obravnavanja krize

 Delavnica X (2 dni, kratek vikend)

Časovni razpored:    Petek 18.00-21.00
Sobota 9.30-13.30 in 15.30 – 19.30
Nedelja 9.00 – 13.00

Vodi Paula Diederichs

Osrednja tema: Diagnostika in intervencije III

– Transfer in kontratransfer
– Projekcija in projektivna identifikacija
– Odpori, blokade v kontaktu, reinscenacije
– Izčrpna dokumentacija primerov
– Supervizija

 Delavnica XI (3,5 dni, dolg vikend)

Časovni razpored: vsak dan od 9.00-13.00 in od 15.00-19.00
v nedeljo od 9.00 – 13.00
Vodita Paula Diederichs in mag. Eva Pucher – Urdl

Osrednja tema: Zaključek in praksa

– Razvijanje prakse, integracija naučenega
– Supervizija
– Proces poslavljanja
– Zaključno delo – dokumentacija ali predstavitev
– Podelitev certifikata

 

Predavateljici:

paula1

Dipl. soc. ped. Paula Diederichs, roj. 1957,

 

Vodstvo WIKK  (izobraževalnega inštituta za telesno orientirano obravnavo kriz) v Berlinu,
Trenerka in supervizorka profesionalnih pomočnikov v Nemčiji, Avstriji, švici in na Portugalskem,
Telesna terapevtka in zdravilka, vodja ambulante za jokajoče dojenčke v Berlinu – Mitte,
Avtorica,
Predsednica ISPPM

 

paiula3

Mag. Eva Pucher – Urdl, roj. 1967

 

Magistra socialne pedagogoike,
Sistemska psihoterapevtka z lastno prakso v Gradcu,
Travma in telesna terapevtka,
S.A.F.E. – mentorica,
Predsednica društva Rückhalt (Avstrijsko društvo za obravnavanje kriz)

 

 

Vpisnica

 

Z izpolnjeno vpisnico se vpisujem izobraževanje in usposabljanje o virih  in telesno usmerjenem spremljanju kriz med nosečnostjo, pri dojenčkih  in malčkih

(Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.)

 

 

Priimek in ime:______________________________________________________

 

Rojen-a (datum in mesto rojstva):_______________________________________

 

Domači naslov:______________________________________________________

 

Telefon:____________________________________________________________

 

E- naslov:__________________________________________________________

 

Poklic in stopnja izobrazbe:____________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

Morebitna dosedanja izobraževanja iz sorodnih področij: (tema in naziv organizacije pod katerim se je izobraževanje izvajalo, število ur. oz. oblika):

 

 

 

 

Izobraževanje bom poravnal-a v:  ______  obrokih (največ 15)

 

 

Datum prijave in lastnoročni podpis: _____________________________________

 

Prosimo, da k prijavi priložite:

  • potrdilo o plačilu 260 eur vpisnine. Vpisnino poravnate na račun:

Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo, Trg MDB 5, 1000 Ljubljana,TRR: SI56 2900 0005 2082 552  Vpisnina se odšteje od zneska šolnine.

 

Izpolnjeno prijavnico in priloge lahkjo pošljete na mail: info.psihodinamska@gmail.com

ali na poštni naslov – z navadno pošto: Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo, Štefanova 3, 1000 Ljubljana