Supervizijska skupina za specializante psihodinamske psihoterapije in drugih psihoanalitičnih pristopov – povezava na Metka Furlani.