V torek 24.9. 2013 ob 18.00 vse vpisane vabimo na uvodno srečanje za študij PDP na Trgu MDB 5, v prostorih CORP-a.

Namen srečanja je predstavitev urnika, predmetnika, podpis pogodbe in podelitev indeksov.